PROFIL WYDAWNICTWA 

Wydawnictwo „POMOST” działa od 2003 r. Publikujemy książki dotyczące głównie historii militarnej okresu II wojny światowej. W szczególności skupiamy się na tematyce:

Wymienione powyżej tematy są naszymi priorytetami w realizowanych przez nas planach wydawniczych. Jesteśmy szczególnie zainteresowani pracami młodych naukowców i historyków, którzy chcieliby wydać u nas swoją pierwszą książkę. Wydajemy (po odpowiednim uzupełnieniu) prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Jesteśmy otwarci na nowe tematy – poza wydawanymi przez nas seriami –  jeżeli są one związane z historią militarną.

JAK WYDAĆ U NAS KSIĄŻKĘ?

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś wydać u nas książkę, zapraszamy do kontaktu!

  1. Propozycje wydawnicze prosimy jednocześnie wysyłać na adres maciej.karalus(at)gmail.com oraz wydawnictwo.pomost(at)gmail.com
  2. Prosimy o przesłanie swojej pracy w formacie doc. lub pdf. Do maszynopisu należy załączyć szczegółowe streszczenie swojej publikacji, krótką informacje o autorze oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu). Prosimy również o informacje, do jakich grup odbiorców autor/autorka chciałaby dotrzeć ze swoją pracą.
  3. Przed wysłaniem swojej propozycji wydawniczej bardzo prosimy o zapoznanie się z naszym profilem wydawniczym oraz z katalogiem tytułów na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.
  4. Udzielamy informacji zwrotnej o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wydawniczej.
  5. W przypadku przyjęcia pracy do planu wydawniczego, kontaktujemy się z autorem/autorką, przygotowujemy umowę wydawniczą oraz informujemy o przewidywanym terminie wydania publikacji.
  6. Po podpisaniu umowy, zapewniamy profesjonalną korektę, redakcję merytoryczną, skład oraz wydanie drukiem książki. Zajmujemy się również skuteczną promocją książki oraz jesteśmy otwarci na nowe formy promocji, które zaproponuje autor/autorka.
  7. Naszym autorom płacimy honorarium autorskie.